اكتان

فروشنده: هوشمند تجارت. عدد اکتان مقیاسی است برای نشان دادن مقاومت بنزین یا دیگر سوخت‌ها در مقابل گرما، فشار و شروع احتراق خود بخود (بدون جرقه)

2022-12-04
    Hunter x hunter 2011 الحلقة 115 واجب و سؤال
  1. www
  2. پخش عمده اکتان مکمل سوخت
  3. #ركن_اكتان | 1